رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آدرس شرکت

ایران - استان گلستان - گرگان - خیابان شهید بهشتی - روبه روی خیابان گرگانجدید - طبقه فوقانی بانک ملت
تلفن: 01732238968
موبایل: 09381929524
ایمیل: altynrail.golestan@gmail.com
info@altynrail.com

سرپرست پاسخ استعلام و واگذاری واگن:

احسان وکیلی

شماره تماس: 09032218538 

سرپرست سند گردانی:

 

بهروز موسی پور : 09032218531

نماینده امور ترانزیت(بندرعباس):

سعید حیزانی

شماره تماس : 09924980092

سرپرست امور گمرکی:

امین گوگ

شماره تماس: 09111704202

سرپرست اسناد همراه واگن های اعزامی:

نعمت اور پیوند :

09032218542

سرپرست کارگاه تخلیه و بارگیری:

بهروز موسی پور

شماره تماس: 09032218531

سرپرست امور دریایی(بندر امیرآباد):

آرش قزاق

شماره تماس: 09032218532

مدیر امور مالی:

شهاب کسلخه

شماره تماس: 09032218541

ارسال پیام به شرکت

ایستکاه راه آهن مرزی اینجه برون

ایستکاه راه آهن مرزی اینچه برون

بالا