رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آدرس شرکت

ایران - استان گلستان - شهر مرزی اینچه برون - ایستکاه راه آهن مرزی اینچه برون
تلفن: 01733376640
موبایل: 09032218538
ایمیل: info@altynrail.com
altynrail.golestan@gmail.com

سرپرست پاسخ استعلام و واگذاری واگن:

کاکا باغبانی

شماره تماس: 09032218538 

سرپرست سند گردانی:

نعمت اور پیوند : 09032218542

احسان وکیلی : 09024959281

نماینده امور ترانزیت(بندرعباس):

سعید حیزانی

شماره تماس : 09924980092

سرپرست امور گمرکی:

امین گوگ

شماره تماس: 09111704202

سرپرست اسناد همراه واگن های اعزامی:

اسماعیل قرنجیک

شماره تماس: 09032218533

سرپرست کارگاه تخلیه و بارگیری:

بهروز موسی پور

شماره تماس: 09032218531

سرپرست امور دریایی(بندر امیرآباد):

آرش قزاق

شماره تماس: 09032218532

مدیر امور مالی:

کاکا باغبانی

شماره تماس: 09032218538

ارسال پیام به شرکت

ایستکاه راه آهن مرزی اینجه برون

ایستکاه راه آهن مرزی اینچه برون

بالا