رمز خود را فراموش کرده اید ؟

دانلود کاتالوگ

BROCHURE 01.pdf

برای دانلود کاتالوگ روی لوگو کلیک کنید.

عضویت در خبرنامه ایمیلی

برای دریافت اخبار جدید ایمیل خود وارد کنید.

گالری

آلبومی از نمونه کارها و خدمات شرکت

بارگیری کانتینرهای ترانزیتی

بارگیری کانتینرهای ترانزیتی به واگن های پلتفرم جهت اعزام به…

حمل ترانزیتی بندرعباس به سرخس

حمل ترانزیتی کانتینر

ادامه ترانزیت کانتینری از بندرعباس الی سرخس آلتن ریل گلستان…

صادرات قیر بشکه ای به کشور قزاقزستان از راه آهن مرزی اینچه برون

صادرات قیر بشکه ای

صادرات قیر بشکه ای به کشور قزاقزستان از راه آهن…

تخلیه دانه های کلزا در اینچه برون

تخلیه دانه های کلزا

تخلیه دانه های کلزا در اینچه برون

صادرات سیمان

صادرات سیمان

صادرات سیمان

صادرات پرتقال با واگن های یخچال دار به کشور قزاقستان از اینچه برون

صادرات پرتقال

صادرات پرتقال با واگن های یخچال دار به کشور قزاقستان…

صادرات سنگ به کشور قزاقستان از اینچه برون

صادرات سنگ

صادرات سنگ به کشور قزاقستان از اینچه برون

تخليه جو از واگن به كاميون

تخليه جو

تخليه جو از واگن به كاميون

صادرات پسته به قزاقستان بارگيری از كاميون به واگن

صادرات پسته

صادرات پسته به قزاقستان بارگيری از كاميون به واگن

صادرات خاك باريت به تركمنستان

صادرات خاك باريت

صادرات خاك باريت به تركمنستان

صادرات خرما به قزاقستان توسط واگن

صادرات خرما

صادرات خرما به قزاقستان توسط واگن

واردات گندم -تخليه و ترخيص در مرز اينچه برون

واردات گندم

واردات گندم -تخليه و ترخيص در مرز اينچه برون

بالا