رمز خود را فراموش کرده اید ؟

دانلود کاتالوگ

BROCHURE 01.pdf

برای دانلود کاتالوگ روی آیکون کلیک کنید.

عضویت در خبرنامه ایمیلی

برای دریافت اخبار جدید در خبرنامه عضو شوید.

خدمتی جدید از شرکت آلتن ریل گلستان: حمل ترانزیتی کانتینر

شرکت آلتن ریل گلستان در تعامل با راه آهن دولتی جمهوری ترکمنستان، حمل کانتینرهای ترانزیتی از مبدا بندرعباس به جمهوری ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه آغاز نموده است. این شرکت با استفاده از واگن های پلتفرم در اختیار خود با نازلترین تعرفه ها در قالب قطارهای باری - برنامه ای (مستقیم)، دوشنبه هر هفته نسبت به اعزام رام قطار کامل به سرخس ترکمنستان و بالعکس می نماید. راه آهن ترکمنستان از سرخس ترکمنستان کانتینر را به پلتفرم های خود منتقل و با تعهد عودت کانتینرهای خالی شده (coc) تا برروی واگن پلتفرم این شرکت نسبت به انتقال به مقاصد داخلی جمهوری ترکمنستان اقدام می نماید.

قطار باری لجستیک

فورواردری بین المللی ریلی

اخذ کد اکسپدیتوری

فورواردری بین المللی ریلی
ترخیص گمرکی

ترخیص گمرکی

تخلیه و بارگیری

تخلیه و بارگیری
حمل و نقل ریلی

ترسینگ

حمل و نقل داخلی

حمل و نقل داخلی ریلی

مشاوره برای حمل های پروژه ای

مشاوره در انجام مطالعات و طراحی پایانه های تخلیه و بارگیری

طراحی پایانه های تخلیه و بارگیری
بالا