درباره ما

صفحه اصلیدرباره ما

مقدمه:

لجستیک یک سیستم جامع نگر است که اهتمام آن در نظر گرفتن راه حل بهینه برای رسیدن به مقصود است. یعنی همه ابزارها را در دسترس قرار می دهد و آنگاه با توجه به موقعیت تصمیم میگیرد که از چه روش و ابزاری استفاده کند. لجستیک به عنوان یک روش کلی دید خود را به پهنه ای وسیع تر می گستراند و از بالا دست به قضایا می نگرد و تصمیم میگیرد که چه فرایندی انجام شود و یک مدیریت دست بالا است. در صنایع تولیدی یا خدماتی، هدف یا رسالت کلی به نوعی دستیابی به رضایت مشتری عنوان می شود. در حقیقت این رضایت مشتری است که باعث دستیابی سازمان به سود می شود. این فرایندی که در تعریف لجستیک مهم به نظر می رسد شامل برنامه ریزی اجرا و کنترل می باشد.

تعریف لجستیک از نگاه انجمن مدیریت لجستیک: (CLM)

لجستیک فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل موثر و کارایی جریان و ذخیره کالاها و خدمات و اطلاعات وابسته به آنها از نقطه ی شروع تا نقطه ی مصرف به منظور برآوردن احتیاجات مشتری می باشد. گسترده لجستیک وابسته به ۲ مفهوم نقطه مصرف و نقطه شروع می باشد. لجستیک مدیریتی جامع است که بر کلیه سیستم های تولیدی احاطه داشته و کلیه فعالیت های یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد به عبارت بهتر لجستیک بر تمام فعالیت های عملیاتی یک شرکت یا مجموعه ای از شرکت ها که هدف مشترکی را دنبال می کنند تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد. این هدف مشترک برای شبکه شرکت ها می تواند همان برآورده کردن نیازهای مشتری باشد. لجستیک هنر و علم به دست آوردن تولید، توزیه مواد و محصول در مکان مناسب و در مقدار مناسب است.

سه ویژگی اساسی لجستیک:

تاثیر گذاری شرکت آلتن ریل گلستان در لجستیک:

عبور از مرز یکی از مراحل زمان گیر و پیچیده حمل و نقل بین المللی است و می تواند به عنوان گلوگاه کل فرایند (گلوگاه لجستیکی)، زمان و هزینه حمل و نقل بین المللی کالا را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به همین علت نهادهای بین المللی با تدوین راهنما و دستورالعمل های کوشیده اند با هماهنگی اسناد و رویه های حمل و نقل بین مرزی، این فرایند را تسهیل کنند. شرکت آلتن ریل گلستان با تجربه فراوان و کادری مجرب با آشنایی کامل به تمام رویه و دستورالعملهای بین المللی ( از جمله SMGS و …) و همچنین با تعاملات سازنده ای که با تمامی سازمانها و ارگانهای ذی ربط در ورود و خروج کالا از جمله گمرک، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات و … دارد، به صاحبان بار کمک می کند تا کالاهای خودشان را از این گلوگاه لجستیکی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت عبور نمایند.

lumen-logo-white

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

بایگانی‌ها